Fetchmail

Fetchmail er ett program for å fetche mail. Enklere sagt, den henter mailen på en server, og sender den inn i den lokale maskinen. Den kan sortere o.l. og benytter sendmail til og transportere mailen lokalt.

Installere

Alle distribusjonene har fetchmail med. Har du installert denne pakken, kan du bare hoppe videre. Hvis ikke, installer pakken... (vet du ikke hvordan? Snakk med en som kan det)

Konfigurering

Den kjekke parten. To måter, en som root, og en som vanlig bruker. Jeg forklarer root metoden først.

Konfigurere fetchmail som root

Du har kanskje flere brukere på en server hjemme. Alle brukerene har forskjellige mail-kontoer rundt om i verden. Nå skal jeg fortelle deg hvordan du kan på en enkel måte hente all mailen til alle brukerene av serveren din, og samle den på den lokale maskinen under rett bruker. Hver gang maskinen er på internett!

Hode kaldt nå! Vi må lage en konfigurasjonsfil. Den legger vi under /etc/ og kaller den fetchmail.conf. Nå kan du redigere denne filen, og legge til kontoene du vil laste ned. formatet er ganske enkelt 'poll protocol user password is hereæ'

Så, for meg ville jeg skrevet 'poll mail.online.no protocol pop3 user eiaro password hemmelig is eiaro here' Da ville fetchmail hentet mail fra mail.online.no under brukernavnet eiaro, og sendt mailen til den lokale brukeren eiaro.

Enkelt ja?

Nå må vi finne en passende metode for å starte fetchmail. Bruker du dial-up kan du f.eks. legge inn en kommando i /etc/ppp/ip-up, eller starte fetchmail manuelt.
Uansett, fetchmail kan kjøre som deamon. Dvs. den kjører hele tiden, og sjekker mail ved jevne mellomrom. Følgende kommando vil gi fetchmail beskjed om å sjekke mail hvert 300. sekund. 'fetchmail -d 300 -f /etc/fetchmail.conf' Du ser referansen til filen vi lagde? Skal du kjøre fetchmail en gang bare, så kutter du rett og slett ut '-d 300' kommandoen, og fetchmail vil bare kjøre en gang.

Konfigurere fetchmail som bruker

Her kan du lage en fil som heter '~/.fetchmailrc' istedet for filen vi lagde som root. Formatet på filen er den samme, så les der hvordan du lager filen.

Her starter du fetchmail med 'fetchmail -d 300' for å kjøre som deamon og 'fetchmail' for å kjøre fetchmail en gang.

Spørsmål?

Hjelp? Prøv 'man fetchmail' Der står alt det du trenger å vite om fetchmail! Eller du kan spørre andre folk... Som kanskje er litt lettere!