Norske HOWTO's og miniHOWTO's

Her finner du alle dokumentene våre i sgml format. Trykk på SHIFT samtidig som du klikker for å spare dokumentet.
 
 
HOWTOer:
 
Installation-HOWTO Installasjon av Linux
Tips-HOWTO Nyttige tips som gjør Linux morsommere å bruke.
NIS-HOWTO Forklarer hvordan man installerer og konfigurerer Linux som NIS klient og server samt som NIS+ klient
NFS-HOWTO Hvordan sette opp NFS klienter og servere
LinuxDoc+Emacs+Ispell-HOWTO Dette dokumentet er beregnet på forfattere og oversettere av Linux HOWTO-er, eller annen dokumentasjon i dokumentasjonsprosjektet til Linux.
SMB-HOWTO Beskriver hvordan du bruker Server Message Block (SMB) protokollen sammen med Linux.
Virtual-Services-HOWTO Dette dokumentet ble opprettet for å tilfredstille den alltid økende etterspørselen om hvordan virtualisere en tjeneste.
 
 
miniHOWTOer:
 
BogoMips-miniHOWTO BogoMips er et mål på hvor mange MIPS (Millioner Instruksjoner Per Sekund) prosessoren din klarer.
Cable-Modem-miniHOWTO Hjelper deg å fikse kabel modemet under Linux.
Colour-ls-miniHOWTO Beskriver hvordan man får farger i Linux terminaler.
IP-Alias-miniHOWTO En kokebok beskrivelse på hvordan man setter opp IP alias på en Linux boks.
Linux+NT-Loader-miniHOWTO Beskriver hvordan man bruker NT's bootloader istedet for LILO for å starte Linux.
RPM+Slackware-miniHOWTO Dette dokumentet beskriver hvordan man installerer RPM og får det til å virke korrekt under Slackware.
Bzip2-miniHOWTO Dette dokumentet viser deg hvordan du bruker det nye komprimeringsprogrammet bzip2.
Secure-POP+SSH-miniHOWTO Dette dokumentet forklarer hvordan man kan sette opp sikre POP-forbindelser ved å bruke SSH.
Multiboot-with-LILO-miniHOWTO Dette dokumentet beskriver hvordan bruke LILO for å konfigurere en maskin til multiboot mellom Windows 95, Windows NT og Linux.
IP-Subnetworking-miniHOWTO Dette dokumentet beskriver hvorfor og hvordan en subnetter ett IP nettverk til å fungere korrekt på flere inbyrdes sammenkoblede nettverk.
Path-miniHOWTO Dette dokumentet beskriver vanlige triks og problemer med Unix/Linux miljøvariablerlt med PATH variabelen.
News-Leafsite-miniHOWTO Denne HOWTOen vil hjelpe deg med å konfigurere en liten "leafsite" for å laste ned USENET News ved bruk av den frie programvarepakken Leafsite.