1.2. Gnu Skole

Eksemplerne i bogen er bygget op om en beskrivelse af en tænkt eksempelskole i byen Gnu.

1.2.1. 24-timersskolen

Skoledagens skarpe opdeling i skoletid og fritid opbrydes i disse år som følge af mere projektarbejde mm. Derfor skal skolens edb-system være en værdifuld ressource for elever og personale - hele døgnet.

GnuSkole prøver at leve op til visionen om 24-timersskolen uden at gå på kompromis med computersikkerheden.