Oracle SQL*Plus – K-200

BACK
FilTittelForfatterMagasinNr.SideBok tittelISBN
Notater
Innledning, innholdsliste
Kap 1. Introduksjon til SQL
Kap 2. Lesing av data
Kap 3. Oppdateringsspråk
Kap 4. Data Definisjonsspråk
Kap 5. Integritetsregler
Kap 6. Virtuelle kolonner, funksjoener og uttrykk
Kap 7. Gruppering
Kap 8. Sammenføyning av tabeller
Kap 9. Delspørring
Kap 10. Utsnitt
Kap 11. Data kontrollspråk
Kap 12. SQL optimalisering
Kap 13. Parameteroverføring
Kap 14. SQL*Plus rapporter
Kap 15. Satsvis kjøring i SQL*Plus
Index
Oppgaver
Løsningsforslag