Notes:


Eksempel, IP adressen 44.141.03.30 begynner på 44. Med en kalkulator finner vi ved å konvertere 44 til binærkode at det blir 101100, altså 6 siffer. De første to desimalsiffrene skal representeres med 8 binærsiffer. Derfor fyller vi på med nuller fra venstr og får 00101100. Det begynner på 0 og blir derfor et klasse A nett.
Klasse A-nett ble i sin tid tildelt store organisasjoner som det amerikasnke forsvaret, IBM osv. Deretter fikk mindre selskaper sine klasse B nett, og resten fikk klasse C. I dag er det stor manko på IP adresser og du får derfor kun subnets. F.eks 4, 8 eller 16 IP adresser.
Adressen 127.0.0.1 bruke ikke i nettverket.