Linux og nettverk


Click here to start

Table of contents

Linux og nettverk

Agenda

Hvorfor nettverk ?

Hva er TCP/IP

TCP header

UDP Header

IP Header

OSI modellen og TCP/IP

IP adresser

IP adresser, klasser

Intranettadresser

Kabling og kort

Ethernet (Twisted Pair)

Coax

RJ-45

RJ-45 og kabel

Nettverksoppsett i Linux

Kjernoppsett

Menuconfig, oversikt 1

Menuconfig, oversikt 2

Menuconfig, oversikt 3

Kjerne, General Setup

Kjerne, Networking options

Kjerne, Network device support

Amateur Radio Support

Kjerne, File Systems

Konfigurasjonsfiler

Viktige filer

/etc/hosts

/etc/networks

/etc/resolv.conf

/etc/host.conf

/etc/HOSTNAME

Fremgangsmåte for nettverksoppsett

Min route tabell

Ifconfig

Min ifconfig

Test av nettverk

Ftp

Telnet

Dns

Samba

Nfs

Nic (yp)

Ressurser

Author: Ottar Kvindesland

E-mail: clank@c2i.net

Best viewed with
StarOffice