Notes:


OSI modellen er en teoretisk beskrivelse av et datanettverk.
Den peker på de ulike oppgavene et nett må utføre for å kunne gi et pålitelig samband.
De ulike funksjonene i internett kan linkes opp mot et eller flere nivå i OSI modellen