Notes:


Ver(version) og lengde(length) : Flag som viser versjon av IP protokoll samt headerens lengde. Settes altid til 69.
Tjeneste type (Service Type): Vanligvis 0.
Pakkelengde (Pcket Length): Total lengde på pakken.
Identifikasjon (Identification): IP sin identifikasjon av datagramet.
Flag og Fragment Offset: Brukes når en host må dele opp pakkene for å videresende dem.
TTL (Time To Live): Når en pakke sendes ut avern applikasjon eller host settes denne verdien til maksimum verdi. Deretter subraheres en fra denne verdien hver gang pakken er innom en tjenesteyter for behandling eller videresendelse. Når verdien er 0 kastes så pakken vekk. Dette for å hindre at nettet blir fylt opp av foreldreløse pakker.
Transport: Beskriver hva slags pakke det er snakk om. 6: TCP, 17: UDP
Fra adresse: IP adresse til senderen
Til Adresse: IP adresse til mottaker