Notes:


TCP hånderer datapakkene. Data brytes opp i passe posjoner og legges i separate pakker med en del tilleggsinformasjon slik at sikker dataflyt sikres.
UDP: Bruker et enkelt datagram for å sende enkelte meldinger ut på nettet. F.eks ping.
IP inneholder bl. Annet IP adresasene som vi alle kjenner.