7.2. Uddeling af /home med NFS

I GNU/Linux er det meget nemmere at dele hjemmedrev og indstillinger mellem arbejdsstationer og servere. Brugerne opdager ikke at deres filer i virkeligheden ligger på en anden maskine - og der er ikke noget med H-drev ol. Serverfunktionen der gør dette muligt er NFS.

NFS (Network File System) er en måde at dele og mounte kataloger mellem GNU/Linux maskiner (og andre *nix'er). NFS har også andre anvendelsesmuligheder. Jeg bruger fx NFS til at mounte en katalog på en anden maskine til at anbringe min sikkerhedskopi i.

NFS er i Linux en del af kernen. RedHats standardkerne er bygget så den understøtter NFS. Derfor er alt du skal gøre for at få din server til at være NFS-server er at installere RPM'en nfs-utils-0.3.1-5.i386.rpm. Stil dig hvor den ligger og kør:

[root@gnuskole /root]# rpm -Uvh nfs-utils-*rpm

Så skal du allerede til at bestemme hvad der skal deles og med hvem. Det bestemmes i filen /etc/exports. Åbn den i en teksteditor.

Da vi i 1. omgang var interesserede i at alle GNU/Linuxmaskiner på vores lokale netværk kunne dele /home kataloget med underkataloger indsætter vi:

/home 195.181.35.xxx/255.255.255.240(rw) 195.181.3.xxx/255.255.255.248(rw) 195.181.3.176/255.255.255.xxx(rw) osv.

Syntaksen er:

/sti til katalog der skal deles Mellemrum Netværks-ip-adresse/Netmaske(adgangsbegrænsning) Mellemrum Næste netværk ..

Adgangsbegrænsningerne er enten:

ro Kun adgang til at læse. Eller:

rw Både læse og skriveadgang.

Når du er færdig med at tilrette /etc/exports kan NFS-serveren startes med:

[root@gnuskole /root]# /etc/init.d/nfs restart
og
[root@gnuskole /root]# /etc/init.d/nfslock restart

Når det kører så sæt NFS til automatisk at starte efter maskinstart med:

[root@gnuskole /root]# /sbin/chkconfig nfs on
og
[root@gnuskole /root]# /sbin/chkconfig nfslock on

7.2.1. Opsætning af NFS på klientmaskinerne

Funktionen der får en linuxmaskine til at hente et katalog på en anden maskine er en del af den almindelige mount RPM. Den er med garanti installeret, så du kan gå lige igang med at bruge NFS.

Den fil du skal rette i er ret følsom (klog af skade) så vær omhyggelig.

Først skal vi have tjekket at NFS-serveren er sat rigtigt op. Kør følgende som Root på klientmaskinen.

[root@gnuskole /root]# mount -t nfs servernavn:/home /home

Kig så efter i /home at det er serverens kataloger der ligger der (mange flere end før). Hvis det er godt nok så åbn filen /etc/fstab. Indsæt linien:

servernavn:/home     /home      nfs     defaults       0 0

Servernavnet kan enten angives som DNS-navn eller IP-adresse.

Dobbelttjek at du har skrevet rigtigt og genstart så maskinen. Er alt gået godt, er du allerede færdig!