Kapitel 8. Linux som webserver

Indholdsfortegnelse
8.1. Installation af Apache
8.2. Tilretning af Apache
8.3. Brugernes hjemmesider
8.4. MOD_SSL
8.5. PHP4/MySQL

Af: Søren Ulrik

En meget stærk mulighed, som følger med en standard RedHat-distribution (eller stort set hvilken som helst anden Linux-distribution), er muligheden for at køre sin egen www-server.

Softwaren til dette hedder Apache, og dette program er faktisk den mest udbredte web-server på Internet. Den er meget let at installere og konfigurere til almindeligt brug, samtidig med, at den giver masser af muligheder for udvidelser ved hjælp af moduler - fx kan man i næste kapitel læse om, hvordan man tilføjer muligheden for at lave en krypteret forbindelse mellem en web-browser og sin webserver.

8.1. Installation af Apache

Hvis du ikke har fravalgt Apache under installationen, er den allerede installeret på dit system. Tjek det med kommandoen

[root@gnuskole /]# rpm -q apache 

Hvis du får svaret

package apache is not installed

kan du installere den ved at stille dig i det bibliotek, hvor du har RPM'en apache-1.3.12-2.i386.rpm (fra RedHat 6.2-distibutionen) og skrive

[root@www-cache /root]# rpm -Uvh apache-1.3.12-2.i386.rpm

I RedHat 7.0 hedder rpm'en apache-1.3.12-25.i386.rpm. En opdatering til den kan hentes på ftp://ftp.sslug.dk/pub/mirror/redhat/.

Hvis du nu udfører kommandoen chkconfig --list vil der nu være tilføjet linien httpd... allernederst. Udfor 3 står der on, hvilket betyder, at apache (eller httpd, som selve programmet hedder) startes, når maskinen booter normalt.

8.1.1. RedHat 6.2

Under installationen af apache tilføjes der et bibliotek under /home, der hedder /httpd. Derunder findes mappen /cgi-bin, som er beregnet til placering af programmer, der kan afvikles via en webbrowser, mappen /html, hvori alle de filer, du ønsker at præsentere på nettet skal ligge (html-filer, billeder, filer til download m.m.m.), og slutteligt ligger mappen /icons under /home/httpd, og den indeholder en række ikoner, som må benyttes frit på dine web-sider.

8.1.2. RedHat 7.0

I RedHat 7.0 er webfilerne placeret i mappen /var/www/. Herinde findes ligeledes /cgi-bin, /html og /icons.

Hvis vi meget hurtigt skal checke, om din webserver virker "out of the box", skal vi først have den startet med kommandoen

[root@www-cache /root]# /etc/rc.d/init.d/httpd start

hvilket gerne skulle give svaret

Starting httpd:             [ OK ]

Nu kan du åbne en webbrowser, og skrive enten IP-adressen på din maskine, eller DNS-navnet, hvis maskinen er registreret i en navneserver (via dit supportcenter) i adressefeltet. Der skulle nu gerne fremkomme en side, der starter med

"Test Page - This page is used to test the proper operation.....".

Serveren virker altså nu, og du kan gå igang med at lave websider, der skal ligge under /home/httpd/html/ (RedHat 6.2) eller /var/www/html/ (RedHat 7.0) - den side, der kommer op automatisk, når du skriver adressen på din maskine, er den, der hedder index.html - og den kan du naturligvis starte med at rette i, ligesom du kan oprette undermapper til /html-mappen.