8.2. Tilretning af Apache

Opsætningsfilen til Apache hedder /etc/httpd/conf/httpd.conf - de fleste opsætningsmuligheder behøver man ikke pille ved, hvis man har et forholdsvis begrænset antal besøgende på sin hjemmeside - og en almindelig skole kommer vel ikke op på hundreder eller tusinder af besøgende om dagen...

Der er alligevel et par småting, der skal rettes til, for at få serveren til at "opføre sig ordentligt" overfor de brugere, der sætter deres browser til at spørge efter sider fra din server.

Åbn filen i din favoritteksteditor, og ret følgende:

Linien ServerAdmin root@localhost skal rettes, så der i stedet kommer til at stå din egen emailadresse - denne adresse kommer op på fx fejlmeldinger til brugere.

Du bør også checke, hvad der står i linien med #ServerName ... - hvis din maskine er registreret under flere forskellige DNS-navne, er det en god ide at skrive det navn, som din webserver skal optræde under - fx. www - og fjerne #, der er en udkommentering.

UserDir public_html - ret den til UserDir hjemmeside, så brugerne kan lægge deres hjemmeside-filer i et underbibliotek til deres hjemmebibliotek ved navn hjemmeside (lad os tale dansk, ikke...). Det virker dog ikke helt uden yderligere tilrettelser af systemet - læs videre under Afsnit 8.3

Hvis du ønsker at "standard-siden" skal have et andet navn end index.html, kan du angive det i linien DirectoryIndex index.html index.htm .... . Du behøver ikke slette de øvrige filnavne, blot tilføje dit eget valg i starten af linien. Vi vil anbefale dig ikke at ændre på dette, da filnavnet index.html er standard på Internet - og det er jo fint nok, hvis vores elever lærer lidt om IT-terminologien, ikk'?