8.3. Brugernes hjemmesider

Hvis du ønsker at give dine brugere hvert et område på webserveren til deres hjemmesider, er der en smart funktion indbygget i Apache, der leder efter et bestemt underbibliotek til brugerens hjemmebibliotek, hvis der i adresselinien i browseren bliver spurgt efter en mappe med navnet http://servernavn/~brugernavn.

Som standard er Apache sat op til at kigge efter en mappe ved navn ~/public_html, men da vi nu er i Danmark, og det er skoleelever, vi har med at gøre, vil vi anbefale at ændre opsætningen, så Apache kigger efter en mappe, der fx kunne have navnet ~/hjemmeside.. Se hvordan det gøres lidt længere oppe...(Afsnit 8.2)

Hvis du nu skifter identitet til det brugernavn, du bruger normalt (altså ikke root), med kommandoen su mitbrugernavn - og opretter et bibliotek under dit hjemmebibliotek ved navn hjemmeside med kommandoen mkdir /home/mitbrugernavn/hjemmeside, placerer en html-fil ved navn index.html i biblioteket, og prøver at skrive servernavn/~mitbrugernavn i adresse-feltet i din browser, får du nu beskeden

Forbidden

You don't have permission to access /~mitbrugernavn on this server.

Apache/1.3.12 Server at www.gnuskole.dk Port 80

Det er filsystemet, der ikke giver Apache lov til at læse det angivne bibliotek (eller rettere - dit hjemmebibliotek). Det er nemlig sådan, at alle skal have x-rettigheder til både dit hjemmebibliotek OG dit hjemmesidebibliotek, og derudover naturligvis læse (-r)-rettigheder til de filer, browseren skal vise. Prøv at skrive

ls -l /home/

Udfor de almindelige brugeres hjemmebiblioteker står der

drwx-------- 

Det betyder, at ejeren af biblioteket har read, write og execute-rettigheder til biblioteket. Skriv nu chmod 755 /home/mitbrugernavn for at give alle execute-rettigheder til biblioteket. Prøv nu igen som før at skrive servernavn/~mitbrugernavn i adresse-feltet i din browser - nu skulle filen /home/mitbrugernavn/hjemmeside/index.html gerne dukke op.

Nu kan man så fx. sætte Samba op (se kapitlet om Samba Afsnit 6.1), så brugerne får deres hjemmebibliotek frem under Andre Computere, de kan så redigere deres hjemmesider og gemme dem i biblioteket /hjemmebibliotek/hjemmeside, og/eller man kan give dem ftp-adgang til serveren (se kapitlet om ftp-servere).

Du har nu en fungerende webserver, som både kan indeholde skolens hjemmeside, og give brugerne mulighed for at have deres eget område på Internet.

Læs mere i de næste kapitler om udvidelser af webserveren.