8.5. PHP4/MySQL

Af: Søren Ulrik

En meget udbredt udvidelse til Apache webserveren er PHP. PHP er et programmeringssprog, der gør det muligt at lave dynamiske websider. En af de virkelig stærke funktioner i PHP er muligheden for at hente data fra en MySQL-database til visning på en webside.

En lang række web-applikationer (fx PHP-Nuke) benytter netop kombinationen PHP4/MySQL. Installation af PHP4/MySQL giver altså mulighed for at hente og installere diverse webapplikationer til skolens inter/intranet.

Udgangspunktet i nedenstående er, at Apache er installeret som nævnt i Afsnit 8.1, og vejledningen er lavet til RedHat 7.0. Til RedHat 6.2 findes tilsvarende rpm'er ikke på installations-CD'en, men i stedet kan man hente nogen fra Troels Arvins hjemmeside. Husk i givet fald, at websiderne er placeret et andet sted end på RH7.0.

8.5.1. Installation af MySQL

Indsæt RedHat 7.0 CD 2 i dit CD-drev, og monter det (mount /mnt/cdrom). Kør nu følgende kommandoer:

[root@gnuskole root]# rpm -Uvh /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/mysql-server-3.23.22-6.i386.rpm
[root@gnuskole root]# rpm -Uvh /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/mysql-3.23.22-6.i386.rpm

Start sql-serveren med kommandoen /etc/init.d/mysqld start, og sæt et password for sql-serverens "root"-bruger (ikke den samme som "root" på systemet) med kommandoen:

[root@gnuskole root]# mysqladmin -u root -p password nyt-password
Password: (her trykkes blot Enter - der skal ikke skrives noget, fordi password for root er tomt ved installationen)

8.5.2. Installation af PHP

Igen er det RPM'er fra RH7.0 CD2 vi skal have fat i. Kør:

[root@gnuskole root]# rpm -Uvh /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/php-4.0.1pl2-9.i386.rpm 
[root@gnuskole root]# rpm -Uvh /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/php-mysql-4.0.1pl2-9.i386.rpm
[root@gnuskole root]# rpm -Uvh /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/mod_php-4.0.1pl2-9.i386.rpm 
[root@gnuskole root]# /etc/init.d/httpd restart
Shutting down http: [ OK ]
Starting httpd:   [ OK ]

For at checke om Apache nu læser php-filer og php-kode rigtigt laver vi følgende lille trick. Opret en fil i din teksteditor, og indsæt følgende kode i filen:

<? print
   "<p>Hejsa - dette er PHP 4.0</p>"
   ?>

Gem filen i den mappe, hvor webserveren kigger efter html-filer (RH6.2: /home/httpd/html, RH7.0: /var/www/html) med filnavnet test.php. Start nu en browser, og sæt den til at pege på den URL, der svarer til din fil (fx http://ip-adresse/test.php) - det eneste, der nu skal komme frem, er en linie, hvor der står:

Hejsa - dette er PHP 4.0

Tillykke - din webserver kan nu behandle PHP-filer, og sende det rigtige output