Kapitel 4. Linux som postserver

Indholdsfortegnelse
4.1. SMTP, POP3 og IMAP
4.2. Exim
4.3. Imap
4.4. Dedikeret postserver

Af: Gunner Poulsen

E-mail er en vigtig del af et velfungerende edb-netværk. Også her står Linux klar med løsninger.

Før du går igang med at sætte en postserver op, skal du lige kigge på skolens DNS registreringer (få evt. jeres supportcenter til at hjælpe jer). Den maskine, du vil bruge til postserver, skal have en såkaldt MX-record, der peger på dens IP-adresse. En MX-record gør, at post til jeres domæne, fx til ost@gnuskole.dk bliver routet til denne maskine. Man undgår altså at skulle skrive det fulde maskinnavn efter @, men kan nøjes med domænenavnet. Jeg synes også, du skal give den et navn, der lyder af post, fx post.gnuskole.dk, mail.gn... eller elbrevcentral.gn... :-). Det er mest almindeligt at bruge mail.....

4.1. SMTP, POP3 og IMAP

Internet post sendes via 2 programmer, et der modtager post på serveren og sender det videre (Mail Transport Agent), og et der sætter klientmaskinerne i stand til at hente posten på serveren. Det første program bruger protokollen SMTP, og det sidste bruger enten protokollen POP3 eller IMAP.

Traditionelt har man i Linux brugt programmet Sendmail som MTA. Dette program har imiddelertid fået et dårligt rygte for dels at være svært at sætte op, dels at være let at finde sikkerhedshuller i. Derfor foreslår vi, at du i stedet bruger programmet Exim.

Om man vil bruge imap- eller pop3 protokollen (eller begge!) til at hente post ned på klienterne er en smagssag. Begge serverprogrammer kommer i samme pakke: Imap. Lad valget af protokol afhænge af, hvilken protokol dit webmailscript bygger på. Her i bogen bruger vi Neomail, der bruger pop3. Der er dog det spændende ved Imap-protokollen, at Netscape understøtter hentning af imap-post over ssl. (se senere.)

Elektronisk post bliver en mere og mere vigtig del af alle menneskers arbejdsliv. Derfor har du også et ansvar for at gøre det svært at misbruge skolens postserver til masseudsendelse af reklamepost (i daglig tale kaldet SPAM). For at undgå at blive spamrelay, bør du kun tillade maskiner på skolens eget netværk at bruge postserveren!!!

Hvis du gerne vil lade eleverne og lærerne bruge deres post på skolen hjemmefra, bør det ske over en (SSL) krypteret linie til et webmailscript på skolens webserver. Se mere om det i kapitlet om "Udvidelse af webserveren". Eller via Imap og Stunnel.