5.3. Opsætning af proxyklienter

Squid fungerer som proxyserver både for HTTP, HTTPS og FTP. Vi vil her beskrive, hvordan man sætter henholdsvis Netscape Communicator/Navigator og Microsoft Internet Explorer til at bruge proxyserveren.

5.3.1. Netscape Communicator 4.76 til GNU/Linux

Til GNU/Linux findes der foreløbigt ikke dansksprogede udgaver af Netscape Communicator. Derfor gennemgår jeg opsætningen af den seneste officielle engelsksprogede Netscape Communicator 4.76. Åbn Netscape > Vælg menuen Edit > og menupunktet Preferences...

Figur 5-1. Opsætning af Netscape for Linux 1

Vælg Proxies > Marker Manual proxy configuration > og tryk på View...

Figur 5-2. Opsætning af Netscape for Linux 2

Udfyld felterne FTP Proxy, HTTP Proxy og Security Proxy med maskinnavn/IP-adresse og Port. Portnummeret er det du skrev under http_port i squid.conf. Standardporten er 3128. OK > OK > færdig!

5.3.2. Netscape Communicator 4.51 DK til Windows

Til Windows findes der dansksprogede udgaver af Netscape Communicator. Den seneste er Netscape Communicator 4.51. For at få Netscape til at bruge proxyserveren skal du gøre følgende: Åbn Netscape > Åbn menuen Redigér > og vælg menupunktet Præferencer.. >

Figur 5-3. Opsætning af Netscape 4.51 for Windows 1

På dette faneblad vælges Avancerede > Proxyer > Manuel proxy-konfiguration > og der trykkes på knappen Vis...

Figur 5-4. Opsætning af Netscape 4.51 for Windows 2

Udfyld felterne HTTP, Sikkerhed (SSL) og FTP med maskinnavn/IP-adresse og Port. Portnummeret er det du skrev under http_port i squid.conf. Standardporten er 3128. Det var det!

5.3.3. Internet Explorer til Windows

Internet Explorer er svær at blive fri for, hvis man bruger Microsoft Windows som styresystem (jævnfør en verserende amerikansk retssag :-) Internet Explorer findes i 2 aktuelle dansksprogede versioner: 4 SP2 og 5. Da måden man sætter dem op til at bruge en proxyserver på ikke er ens, gennemgår jeg dem hver for sig.

5.3.3.1. Internet Explorer 4 til Windows

Åbn Internet Explorer > Åbn menuen Vis > og vælg menupunktet Internet-indstillinger..

Figur 5-5. Opsætning af IE4 1

På fanebladet Forbindelse > markeres Etabler forbindelse ved hjælp af en proxy-server > Tryk på Avanceret..

Figur 5-6. Opsætning af IE4 2

Udfyld feltet Proxy-adresse og Port under HTTP: med henholdsvis maskinnavn/IP-adresse og Portnummer på din proxyserver > Marker derefter feltet Brug den samme proxy-server til alle protokoller. Portnummeret er det du skrev under http_port i squid.conf. Standardporten er 3128. OK - OK - færdig!

5.3.3.2. Internet Explorer 5 til Windows

Version 5 af Internet Explorer kalder menuerne noget lidt andet, men fremgangsmåden er næsten den samme som 4'erens.

Åbn Internet Explorer > Vælg menuen Funktioner > og åbn menupunktet Internet-indstillinger..

Figur 5-7. Opsætning af IE5 1

På fanebladet Forbindelse > trykkes på knappen LAN-Indstillinger...

Figur 5-8. Opsætning af IE5 2

Marker Brug en proxy-server > og tryk på Avanceret...

Figur 5-9. Opsætning af IE5 3

Udfyld feltet Proxy-adresse og Port under HTTP: med henholdsvis maskinnavn/IP-adresse og Portnummer på din proxyserver > Marker derefter feltet Brug den samme proxy-server til alle protokoller. Portnummeret er det, du skrev under http_port i squid.conf. Standardporten er 3128. OK - OK - OK - Færdig.

5.3.4. Litteratur og henvisninger

I dette afsnit har vi samlet gode henvisninger til videre læsning om proxyservere og Squid.