Kapitel 5. Linux som proxyserver

Indholdsfortegnelse
5.1. Hvad er en proxyserver?
5.2. Squid
5.3. Opsætning af proxyklienter

Gunner Poulsen

En proxyserver er for mange den første funktion, hvor GNU/Linux bliver aktuel på en skole. Den kræver minimale ændringer af det øvrige netværk, og øger den tilsyneladende hastighed af internetforbindelsen væsentligt.

5.1. Hvad er en proxyserver?

En proxyserver er et program, der henter hjemmesider på internettet på vegne af andre programmer/maskiner. Proxyserveren gemmer samtidig en kopi af siden, som den så sender til andre maskiner, der beder om den samme side. På den måde belaster man skolens internetlinie mindre, og internettet virker hurtigere for brugerne. En proxyserver er altså en slags "internet på speed". En særlig finesse er muligheden for at få proxyserveren til at fjerne fx reklamebilleder fra en side via programmet Sleezeball.

Nogle proxyservere kan sættes op til at hente siderne hos en anden proxyserver, såkaldt "cascading-proxy". På den måde spares der trafik på hele internettet og det er da ik'så'ring'en'da'.

Sektornet har sådan en proxyserver, som alle skoler på Sektornet bør bruge. Se hvordan man bruger den i Afsnit 5.2.4.

En proxyserver kan også bruges som led i en firewall, hvis proxyserveren er installeret på den maskine, der fungerer som firewall. Man kan indstille proxyserveren til kun at modtage forespørgsler fra maskiner på det interne net, og kun at spørge efter sider på det ekste eksterne net. Man kan så forbyde http-trafik gennem firewallen (se Kapitel 11), men stadig lade brugerne bruge internettet gennem proxyserveren.

5.1.1. Hvilket program bør jeg bruge som proxyserver?

Dette spørgsmål stillede jeg engang på Usenet.

Svaret kom prompte: Squid er din ven!. Hvem fyren bag udsagnet var kan jeg ikke huske mere - men ret har han! Squid er et simpelt og fleksibelt program, som bruges af næsten alle proxyservere på GNU/Linux maskiner. Og så kan det sættes til at skrive sine fejlmeddelelser til brugerne på dansk :-)