Appendiks A. Skrivevejledning til Gnu Skole - Linux i skolen

Indholdsfortegnelse
A.1. Tags
A.2. Installation og opsætning af Docbook-værktøjerne

Tabel A-1. Filnavngivning

KapitelFilnavn
Indledningindledning.sgml officielt.sgml software.sgml
Installationinstallation.sgml sikkerhed.sgml
Fjernstyringfjernstyring.sgml sshserver.sgml sshklienter.sgml
Postserverpostserver.sgml
Proxyserverproxyserver.sgml squid.sgml squidconf.sgml startsquid.sgml proxyklienter.sgml
Sambasamba.sgml ntdomaene.sgml sambadomaene.sgml sambabruger.sgml sikring.sgml
Webserverwebserver.sgml httpdconf.sgml ssl.sgml php.sgml
Udvidelse af webserverenudvidetwebserver.sgml fjernadgang.sgml findelev.sgml
FTP-serverftpserver.sgml safetp.sgml safetpklient.sgml
Firewallfirewall.sgml
Disk Quotaquota.sgml quotaconf.sgml
DHCP-serverdhcp.sgml

Alle filer samles i hovedfilen bog.sgml

A.1. Tags

Første fil i et kapitel starter med

<chapter id="kapitelid">
<title>Kapiteloverskrift</title>

Sidste fil i et kapitel slutter med </chapter>

Vi bruger max 3 afsnits-niveauer: sect1, sect2 og sect3. sect3 SKAL placeres indeni en sect2, som igen SKAL placeres indeni en sect1.

Syntaksen er:

<sect1 id="label">
<title>Afsnitsoverskrift</title>

Henvis til sectX eller chapter:
<xref linkend="label">

<para>
Almindelig tekst skrives her
</para>

<sect2>
<title>Afsnitsoverskrift</title>

<para>
Mere almindelig tekst
Husk at afslutte alle tags (også sect2 og sect1):
</para>
</sect2>
</sect1>

Øvrige typografier: Indeni <para></para> dur:

<filename>Skriver filnavn her</filename>
<emphasis>Kursiv, bruges til citater</emphasis>
<command>Kommandoer, der ikke har en hel linie for sig selv</commando>

Ulink bruges til http://, ftp://, mailto:, o.a.
<ulink url="http://www.gnuskole.dk">gnuskole</ulink>

Selvstændige afsnit, der IKKE må være inden i <para>:

<screen>
<prompt>[root@gnuskole root]#</prompt> <userinput>kommando</userinput>
Til shell-in/output og citat af conf-filer
</screen>

Tabeller:
<table id="tabelid">
<title>Tabeltitel</title>
<tgroup cols=2 align="char">
<thead>
<row>
<entry>Overskrift til Celle A1</entry>
<entry>Overskrift til Celle B1</entry>
</row>
</thead>
<tbody>
<row>
<entry>Celle A1</entry>
<entry>Celle B1</entry>
</row>
<row>
<entry>Celle A2</entry>
<entry>Celle B2</entry>
</row>
</tbody>
</table>

Grafik:
<FIGURE ID="billed-id" FLOAT="1">
<TITLE>Billedtekst</TITLE>
<GRAPHIC FILEREF="filnavn"></GRAPHIC>
</FIGURE>

Henvis til grafik
<xref linkend="billed-id">


Punktopstillinger
<itemizedlist mark="bullet">
<listitem>
<para>
Første punkt i listen
</para>
</listitem>
<listitem> <para>
Andet punkt i listen
</para>
</listitem>
</itemizedlist>

<!-- kommentarer --> Ligesom i HTML