1.4. Programmer vi tror på - men ikke har prøvet

Vi får fra tid til anden tilsendt tips til gode programmer, der dækker funktioner vi ikke i forvejen har beskrevet. I det følgende vil vi kort omtale nogle af disse, og opfordre andre til at prøve dem af og sende os en beskrivelse af hvordan de installeres og sættes op :-)

Vi skal nok tilrette beskrivelserne og skrive dem om til SGML, hvis du synes det er svært!

1.4.1. Linux Terminal Server Project

En af de oplagte muligheder i Linux, er muligheden for at lave et system med såkaldte tynde klienter. Et system med tynde klienter kaldes også for en terminalserver.

Princippet i en terminalserver er at man har en stor god ny computer, og en række ældre computere der bare fungerer som terminaler med skærme mus og tastaturer. Hele afviklingen af programmerne sker på terminalserveren.

GNU/Linux er som skabt til at være terminalserver, da den grafiske del af Linux X allerede virker på den måde. Hvis skolerne fremover skal kunne leve op til de forventninger omverdenen har om at have tidsvarende computere nok, er dette en oplagt mulighed.

Linux med KDE2, StarOffice, Quanta+, Gimp osv. må så afgjort kaldes for tidsvarende computere - til en rimelig pris!

For at lave din GNU/Linux maskine om til en terminalserver skal du have fat i projektet Linux Terminal Server Project på: www.ltsp.org/ . Start med at læse deres vejledninger der ligger på: www.ltsp.org/documentation/lts_ig_v2.4/lts_ig_v2.4.html. De har også nogle overvejelser om hardwarekrav på: www.ltsp.org/documentation/server_io.html

Der findes også et projekt der har lavet 2 cdrommer på basis af RedHat, som de har tilpasset til at være terminalserver på en ammerikansk grundskole. Projektet findes på: www.k12ltsp.org/ .

Det er dog fx den engelske udgave af Star Office de har med i K12ltsp, så jeg tror i og for sig, at man i Danmark er bedre hjulpet ved at installere en almindelig RedHat 7.1 med de øvrige programmer man ønsker og så bagefter lægge pakkerne fra LTSP på.

Endeligt vil vi nævne et 3. projekt i samme genre www.solucorp.qc.ca/xterminals/. Det udemærker sig ved sin enkelhed og gode dokumentation.

Ved at bruge dokumentationen til disse 3 projekter som opslagsværk, skulle det ikke være så svært at sætte en terminalserver op.

Hvis du kaster dig ud i at sætte et af disse projekter op, så vær opmærksem på at de også indeholder en DHCP-server (se Kapitel 13) og der må KUN være en DHCPserver i et netværk. Det ser dog ud til at de er bygget op så klientmaskinerne danner deres eget netværk så det ikke bliver noget problem.

1.4.2. Smoothwall - en firewall distribution

En anden oplagt mulighed GNU/Linux tilbyder er muligheden for at sætte en maskine op til at styre al trafik mellem skolens undervisningsnetværk og resten af internettet.

Projektet Smoothwall har lavet en gennemarbejdet distribution specielt beregnet til at varetage denne funktion. Den indeholder bla. en proxyserver (se Kapitel 5), en firewall med NAT (se Kapitel 11) og en DHCP-server (se Kapitel 13) mm.

Smoothwall kan findes på www.smoothwall.org og installationsvejledningen i PDF-format på www.smoothwall.org/dyn/docs/

Vær igen opmærksom på at der kun må være en DHCP-server i samme netværk.

1.4.3. Partition Image for Linux

At kunne "klone" arbejdsstationer, så man kun behøver at installere en maskine som man vil have den, og så man hurtigt kan genoprette en ødelagt installation, er en livsnødvendig ting på en skole.

Der findes flere GNU/Linuxværktøjer der kan dette. Et af de mast lovende vi kender til er Partition Image. Det har den fordel at det kan arbejde med både Linx og Windowsmaskinernes partioner.

Partition Image er et program, der kan bruges til at lave et image (et "spejl") af en partition på en harddisk. Den kan operere både med Linux ext2-partitioner, ReiserFS-partitioner og DOS/Windows FAT 16/32/NTFS-partitioner.

Programmet kan dels bruges til at lave en backup af en harddisk/partion, og dels til at installere mange identiske maskiner.

Partition Images web-adresse er partimage.org/ og dokumentationen kan findes på www.partimage.org/doc .