Kapitel 2. Installation af GNU/Linux

Indholdsfortegnelse
2.1. Brug RedHat
2.2. Automatiseret opdatering
2.3. Opdeling af harddisken
2.4. Luk sikkerhedshullerne

Af: Gunner Poulsen

Installationen af GNU/Linux er beskrevet udmærket i Linux - friheden til at vælge. Vi vil dog nok anbefale at bruge "Text" muligheden under installationen, da det grafiske installationsprogram er lidt omstændeligt.

Her vil vi nøjes med at knytte nogle kommentarer til, som gerne skulle kunne hjælpe dig til en mere hensigtsmæssig installation og hjælpe dig til ikke at efterlade dit system alt for åbent for crackere efter installationen. Husk på, at din server er på internettet 24 timer i døgnet, derfor er den en ren lækkerbisken for en cracker, der ønsker at bryde ind i andre maskiner, udsende spam-mail osv. og give dig skylden!

2.1. Brug RedHat

Vores første anbefaling er at bruge den distribution, der hedder RedHat Linux. Ikke fordi den er bedre end andre, men fordi den er bedre beskrevet på dansk. Der er andre glimrende distributioner, specielt Debian, der egner sig til server installationer, og Mandrake, der er en overvejelse værd på arbejdsstationer (kræver Pentiumprocessor eller derover) og bygger på RedHat, men i denne bog tager vi altså udgangspunkt i RedHat Linux.

Man kan få fat på RedHat på forskellige måder:

Vi vil anbefale altid at bruge den nyeste version af den distribution, man benytter, dels for at få de bedste udgaver af de programmer man bruger, og dels for at få de versioner med færrest kendte sikkerhedshuller.

Dog er det en god idé lige at vente 14 dage efter en ny distribution er frigivet, så andre kan finde eventuelle helt graverende fejl og sikkerhedshuller.

Ligeledes vil vi anbefale altid at bruge de nyeste versioner af dine serverprogrammer, da de også må formodes at indeholde færrest kendte sikkerhedshuller. Dette er vigtigere end de fleste gør sig klart - før 1. crackerindbrud!

Du kan følge med i hvilke programmer, der kommer i nye versioner på Freshmeat.net. Det kan også følges via news.freshmeat.net